Χρηματοοικονομική και Λογιστική Προσέγγιση του Μεταρρυθμιστικού Πλαισίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η αλλαγή του δημόσιου λογιστικού συστήματος αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας μεταρρυθμίσεων του δημόσιου τομέα σε πολλές χώρες. Η αξία αυτής της αλλαγής εντοπίζεται στην ουσιαστική συνεισφορά στη λήψη αποφάσεων, καθώς και στη μεγαλύτερη δυνατότητα που παρέχει στους χρήστες για την κατανόηση των οικονομικών πληροφοριών. Χωρίς να αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό, η αλλαγή του δημόσιου λογιστικού συστήματος συνιστά ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα. Τα υπό διερεύνηση ζητήματα του βιβλίου αφορούν: α) την ανάγκη κατανόησης και ενίσχυσης των λογιστικών αλλαγών προς την κατεύθυνση της σύγκλισης με τα..
Περισσότερα
Διαθέσιμες μορφές:
Βιβλίο
AudioBook
22,50

Περιγραφή

Η αλλαγή του δημόσιου λογιστικού συστήματος αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας μεταρρυθμίσεων του δημόσιου τομέα σε πολλές χώρες. Η αξία αυτής της αλλαγής εντοπίζεται στην ουσιαστική συνεισφορά στη λήψη αποφάσεων, καθώς και στη μεγαλύτερη δυνατότητα που παρέχει στους χρήστες για την κατανόηση των οικονομικών πληροφοριών. Χωρίς να αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό, η αλλαγή του δημόσιου λογιστικού συστήματος συνιστά ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα.

Τα υπό διερεύνηση ζητήματα του βιβλίου αφορούν: α) την ανάγκη κατανόησης και ενίσχυσης των λογιστικών αλλαγών προς την κατεύθυνση της σύγκλισης με τα διεθνή πρότυπα, β) τη μέτρηση, αξιολόγηση και σύγκριση της οικονομικής θέσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που πρέπει να είναι συνεχείς εξαιτίας των μεγάλων και δυσεπίλυτων οικονομικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν, και γ) τη σημαντική έλλειψη αποδοτικότητας των δημόσιων οργανισμών και ιδιαίτερα των Δήμων, η οποία πρέπει να μετριέται και να αναλύεται συνεχώς. Στην προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λογοδοσία, αποτελεσματικότητα και οικονομική βιωσιμότητα, το λογιστικό σύστημα θα συνεχίσει να δέχεται πιέσεις ώστε να προσαρμοσθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις για αποδοτική διαχείριση των τοπικών δημόσιων πόρων, διαρκή και αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους, και διαμόρφωση αξιόπιστων δεικτών αξιολόγησης και επιδόσεων. Η ανάπτυξη πρακτικών χρηματοοικονομικής διοίκησης στους ΟΤΑ, βασισμένη στους δείκτες επιδόσεων, αποτελεί ίσως την αναγκαία ορθολογικοποίηση για την υποστήριξη της πολύ σημαντικής αποστολής που τους έχει εμπιστευτεί η σύγχρονη δημοκρατία.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για κάθε άτομο που ασκεί ή συμμετέχει στη διοίκηση των ΟΤΑ, αλλά και για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με κάθε πτυχή των ΟΤΑ.

Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Πολυκριτήριας Ανάλυσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Επίσης, είν&a
pha;ι Distinguised Research Professor στο Audencia Nantes, School of Management. Επιπροσθέτως, είναι Ακαδημαϊκός της Royal Academy of Economics and Financial Sciences της Ισπανίας. Είναι Editor-in-Chief στα ακόλουθα Διεθνή περιοδικά: Operational Research: An International Journal (Springer), International Journal of Multicriteria Decision Making (Inderscience), The International Journal of Financial Engineering and Risk Management (Inder-science), The Journal of Computation Optimization in Economics and Finance (Nova Publishers) και The Inter-national Journal of Corporate Finance and Accounting (IGI Global). Ακόμη, είναι Associate Editor στα περιοδικά New Mathematics and Natural Computation (World Scientific), Optimization Letters (Springer), International Journal of Banking, Accounting and Finance (Inderscience), International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies (Inderscience) και European Journal of Operational Research (Elsevier). Από το 2012 είναι Πρόεδρος της Financial Engineering and Banking Society (FEBS).
Στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας του έχουν απονεμηθεί πολλές τιμητικές διακρίσεις μεταξύ των οποίων: (1) Το 1996, το Διεθνές Ίδρυμα MOISIL (MOISIL International Foundation) του απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο και Δίπλωμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών του Ανθρώπου για το ερευνητικό του έργο στην ανάπτυξη πολυκριτήριων ευφυών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και την εφαρμογή τους στον επιστημονικό χώρο του χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ και της εκτίμησης των χρηματοοικονομικών κινδύνων. (2) Το 2000 του απονεμήθηκε το Βραβείο καλύτερης διεπιστημονικής εργασίας από το Decision Sciences Institute. (3) Το 2009 κέρδισε το βραβείο της Emerald Literati Network. (4) Το 2010 το Διεθνές Περιοδικό EJOR (Elsevier) τον βράβευσε ως Best Reviewer. (5) Το 2012 του απονεμήθηκε βραβείο για τη μακροχρόνια ερευνητική συνεισφορά του στον τομέα Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Λήψης Αποφάσεων από το Ecole Superieure de Commerce de Paris Europe.
Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο το οποίο μέχρι στιγμής αποτελείται από
0 βιβλία που έχουν εκδοθεί από ελληνικούς και διεθνείς εκδοτικούς οίκους και πάνω από 400 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή έγκυρα περιοδικά στο χώρο της επιχειρησιακής έρευνας, της διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, της πολυκριτήριας ανάλυσης και του χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ, χώροι στους οποίους επικεντρώνονται τα βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Έχει πραγματοποιήσει πολλές διαλέξεις και μαθήματα ως Προσκεκλημένος Καθηγητής σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Ο Γιώργος Αρβανίτης είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πα-νεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυ-χιακές σπουδές στην Οικονομική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή, με αντικείμενο τη χρηματοοικονομι&ka

Συγγραφέας

Γεώργιος Α. Αρβανίτης
Γεώργιος Α. Αρβανίτης
Λίγα λόγια
Βιβλία
Χρηματοοικονομική και Λογιστική Προσέγγιση του  Μεταρρυθμιστικού Πλαισίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης
Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης
Λίγα λόγια
Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι Καθηγητής και Αν. Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι επίσης Διευθυντής των Εργαστηρίων Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του ίδιου Πολυτεχνείου και, από το 2012, Distinguished Research Professor στο Audencia Business School (Γαλλία). Στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας του έχουν απονεμηθεί πολλές διεθνείς τιμητικές διακρίσεις. Το 2018, το...
Βιβλία
Βιώσιμη Χρηματοοικονομική
Κοινωνικές - επικοινωνιακές και ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση και στην εργασία τον 21ο αιώνα
Κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση: Μέθοδοι και κριτήρια ESG
Μεθοδολογίες σχέσεων υπεροχής για τη λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια
Χρυσοβαλάντης Γαγάνης
Χρυσοβαλάντης Γαγάνης
Λίγα λόγια
Βιβλία
Χρηματοοικονομική και Λογιστική Προσέγγιση του  Μεταρρυθμιστικού Πλαισίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Χρηματοοικονομική και Λογιστική Προσέγγιση του Μεταρρυθμιστικού Πλαισίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Τύπος-Συνεντεύξεις
To top

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.