Σας ενημερώνουμε πως οι πωλήσεις

 

λιανικής και χονδρικής των εκδόσεών μας,

 

καθώς και η διανομή των

 

πανεπιστημιακών συγγραμμάτων,

 

γίνονται από το νέο μας βιβλιοπωλείο

 

Μάρνη 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα

 

Τηλ: 210 3300104 - 210 3829629

 

Συγγράμματα

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα Πανεπιστημιακά συγγράμματα

και το σύστημα διανομής Εύδοξος,


στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
 


syggrammata@klidarithmos.gr