Σας ενημερώνουμε πως οι πωλήσεις

 

λιανικής και χονδρικής των εκδόσεών μας,

 

καθώς και η διανομή των

 

πανεπιστημιακών συγγραμμάτων,

 

γίνονται από το νέο μας βιβλιοπωλείο

 

Μάρνη 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα

 

Τηλ: 210 3300104 - 210 3829629

 

Photoshop CS4 με εικόνες - Μέρος ΙΙ: Προχωρημένα θέματα

Καλωσορίσατε στη συνοδευτική σελίδα του βιβλίου

Photoshop CS4 με εικόνες – Μέρος ΙΙ: Προχωρημένα θέματα
Μπορείτε να κατεβάσετε τις εικόνες εξάσκησης πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους.
Πατήστε σε κάθε έναν από αυτούς και επιλέξτε "Αποθήκευση" ή "Αποθήκευση αρχείου"

 Εικόνες εξάσκησης - Τμήμα 1 - 8.95 Mb
Εικόνες εξάσκησης - Τμήμα 2 - 10.74 Mb
Εικόνες εξάσκησης - Τμήμα 3 - 9.49 Mb
Εικόνες εξάσκησης - Τμήμα 4 - 10.40 Mb