Μηχανική

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Σύμμικτες γέφυρες  - Οδηγός σχεδιασμού με βάση τα DIN-FACHBERICHTE και τους ευρωκώδικες -10%

Σύμμικτες γέφυρες - Οδηγός σχεδιασμού με βάση τα DIN-FACHBERICHTE και τους ευρωκώδικες

Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν κατατοπιστικό και διαφωτιστικό οδηγό σχεδιασμού συμμίκτων γεφυρών βάσει των νέων γερμανικών κανονισμών DIN-Fachberichte. Στον οδηγό θίγονται θέματα μόρφωσης των γεφυρών, ενώ ακολουθούν οδηγίες για ανάλυση και διαστασιολόγηση. Για την καλύτερη κατανόηση των νέων κανονισμώ..

48,00€ 43,20€

Στοιχεία ηλεκτρικών μετρήσεων -10%

Στοιχεία ηλεκτρικών μετρήσεων

 Ένα σημαντικό εργαλείο για τον επαγγελματία, που ταυτόχρονα είναι διδακτικό για τους σπουδαστές όλων των επιπέδων. Η γραφή του είναι περιεκτική και λιτή, προκειμένου να γίνει εύκολα αντιληπτό το αντικείμενο που πραγματεύετα, ενώ η μαθηματική ανάλυση ορισμένων αντικειμένων, η οποία κρίθηκε απαρ..

20,00€ 18,00€

Στατική των δομικών φορέων μέρος Β' -10%

Στατική των δομικών φορέων μέρος Β'

 Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν να αναπτύξουν μια βασική αντίληψη για τη φέρουσα λειτουργία, τη συμπεριφορά και το σχεδιασμό των δομικών φορέων που αφορούν τα κτιριακά έργα, τις γέφυρες κάθε τύπου, τις καλύψεις μεγάλων χώρων κ.λπ., χωρίς καμία ειδική αναφορά σε κανονισμούς. Στα πλαί..

30,00€ 27,00€

Στατική των δομικών φορέων μέρος Α' -10%

Στατική των δομικών φορέων μέρος Α'

    Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν να αναπτύξουν μια βασική αντίληψη για τη φέρουσα λειτουργία, τη συμπεριφορά και το σχεδιασμό των δομικών φορέων που αφορούν τα κτιριακά έργα, τις γέφυρες κάθε τύπου, τις καλύψεις μεγάλων χώρων κ.λπ., χωρίς καμία ειδική αναφορά σε κανονισμο..

35,00€ 31,50€

Σιδηρές κατασκευές. Τόμος Α' 2η έκδοση -10%

Σιδηρές κατασκευές. Τόμος Α' 2η έκδοση

 Οι Ευρωκώδικες αποτελούν πλέγμα κανονισμών αναφερόμενων στο σχεδιασμό δομικών έργων Πολιτικού Μηχανικού που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των τεχνικών έργων. Ο Ευρωκώδικας 3 ειδικότερα αναφέρεται στο σχεδιασμό δομικών έργων από χά..

52,00€ 46,80€

Σιδηρές κατασκευές από λεπτότοιχες διατομές ψυχρής διαμόρφωσης -10%

Σιδηρές κατασκευές από λεπτότοιχες διατομές ψυχρής διαμόρφωσης

 Στο βιβλίο αυτό δίνονται πληροφορίες αναφορικά με τη μόρφωση και ανάλυση διαφόρων στοιχείων από λεπτότοιχες διατομές, όπως τεγίδων, μεταλλικών φύλλων επικαλύψεων, πανέλων σάντουιτς, αυλακωτών λαμαρίνων και κασετών, αναλύονται δε οι συνδέσεις (κοχλίες, πιρτσίνια, εκπυρσοκροτούμενα βλήτρα, ροζέτ..

89,00€ 80,10€

Σιδηρές κατασκευές ανάλυση & διαστασιολόγηση -10%

Σιδηρές κατασκευές ανάλυση & διαστασιολόγηση

 Ένα διδακτικό βιβλίο για τους σπουδαστές αλλά και τους μηχανικούς της εφαρμογής, που τους βοηθάει να γνωρίσουν πλήρως όλο το φάσμα της μελέτης μιας σιδηράς κατασκευής. Εξηγεί όχι μόνο το "πώς", αλλά και το "γιατί" εφαρμόζονται οι διάφορες διαδικασίες ανάλυσης και διαστασιολόγησης, όπως αυτές π..

69,00€ 62,10€

Σιδηρές κατασκευές (Β' τόμος) -10%

Σιδηρές κατασκευές (Β' τόμος)

 Το βιβλίο των καθηγητών του ΕΜΠ. Ι. Βάγια, Ι. Ερμόπουλου, και Γ. Ιωαννίδη, περιέχει 28 παραδείγματα εφαρμογής ειδικών στοιχείων και έργων από χάλυβα, που είναι σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3, σε συνδυασμό με τον Ευρωκώδικα 1 και τον ΝΕΑΚ. Η παρουσίαση των παραδειγμάτων γίνεται αναλυτικά και διεξο..

52,00€ 46,80€

Ευρωκώδικας 1 - 2η έκδοση -10%

Ευρωκώδικας 1 - 2η έκδοση

 Το βιβλίο αυτό είναι η 2η πλήρως αναθεωρημένη έκδοση σύμφωνα με τα τελικά κείμενα του Ευρωκώδικα. Πέρασαν πέντε χρόνια από την πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτού και οι κανονισμοί τους οποίους πραγματεύεται έχουν υποστεί, όπως αναμενόταν άλλωστε, τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και βελτιώσεις. Οι αρχι..

20,00€ 18,00€

Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων από τοιχοποιία -10%

Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων από τοιχοποιία

    Το βιβλίο αυτό προσπαθεί να παρουσιάσει, με συμπυκνωμένο αλλά εύληπτο τρόπο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κτηρίων από τοιχοποιία που έχουν κατασκευαστεί με παραδοσιακά δομικά συστήματα. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του ελέγχου οριακής..

19,00€ 17,10€

Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών -10%

Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών

    Λυπούμαστε, δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή. ..

55,00€ 49,50€

Scientific English Structure and Style -10%

Scientific English Structure and Style

Λυπούμαστε, δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή...

18,00€ 16,20€