Γραφεία - Πωλήσεις

Κεντρικά - Τμήμα παραγωγής
Στουρνάρη 27Β, 10682, Αθήνα
Τηλ. 210 38.32.044

FAX: 210 38.17.950
email: info@klidarithmos.gr

Head Office
Stournari 27b
GR-106 82 Athens Greece
Tel. ++30-210-3832044


Fax: ++30-210-3817950
e-mail: info@klidarithmos.gr

Χονδρική πώληση
Δομοκού 4, 10440, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 52.37.635

FAX: 210 52.37.677
email: sales@klidarithmos.gr

Warehouse
Domokou 4
GR-104 40 Athens
Greece
Tel. ++30-210-5237635
FAX: ++30-210-5237677
email: sales@klidarithmos.gr

Λιανική πώληση Βιβλιοπωλείο Κλειδάριθμος
Ακαδημίας 42, 106 72 Αθήνα
Τηλ. 210 3300104
email: shop@klidarithmos.gr

Bookstore
Akadimias 42
GR-106 72 Athens
Greece
Tel. ++30-210-3300104
email: shop@klidarithmos.gr
Κύπρος
Για Αγορές Χονδρικής μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Δημήτρη Βόρρη
Τηλ. ++30-2105237173
Fax. ++30-2105237677
email. dimitrisv@klidarithmos.gr
Για Λιανική μπορείτε να απευθύνεστε σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Κύπρου.