Σας ενημερώνουμε πως οι πωλήσεις

 

λιανικής και χονδρικής των εκδόσεών μας,

 

καθώς και η διανομή των

 

πανεπιστημιακών συγγραμμάτων,

 

γίνονται από το νέο μας βιβλιοπωλείο

 

Μάρνη 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα

 

Τηλ: 210 3300104 - 210 3829629

 

Flash CS4 με εικόνες - Μέρος IΙ: Προχωρημένα θέματα

Καλωσορίσατε στη συνοδευτική σελίδα του βιβλίου

Flash CS4 με εικόνες – Μέρος IΙ: Προχωρημένα θέματα
Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία εξάσκησης πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.
Πατήστε σε αυτόν και επιλέξτε "Αποθήκευση" ή "Αποθήκευση αρχείου"

 Αρχεία εξάσκησης - 14,1 Μb