Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ολοκληρωμένα και με σαφήνεια τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς, αναλύοντας την υφιστάμενη κατάσταση, τις κυρίαρχες τεχνολογίες, τις προσδοκώμενες εξελίξεις, και τις βασικές στρατηγικές ανάπτυξης δικτύων πρόσβασης. Θα αποδειχθεί ιδανικό για τεχνικούς, επαγγελματίες του χώρου των τηλεπικοινωνιών, φοιτητές, αλλά και όσους ασχολούνται με το τηλεπικοινωνιακό αντικείμενο και επιθυμούν να ενημερωθούν για τις τεχνολογίες αιχμής. ΜΕΡΟΣ Α: Ενσύρματη Πρόσβαση ΜΕΡΟΣ Β: Ασύρματη Πρόσβαση ΜΕΡΟΣ Γ: Μελλοντικές Εξελίξεις Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε τρία μέρη: Το πρώτο μέρος αναφέρεται σε ενσύρματα δίκτυα νέας γενιάς τεχνολογίας FTTx. Το δεύτερο μέρος..
Περισσότερα
Διαθέσιμες μορφές:
Βιβλίο
AudioBook
26,10

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ολοκληρωμένα και με σαφήνεια τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς, αναλύοντας την υφιστάμενη κατάσταση, τις κυρίαρχες τεχνολογίες, τις προσδοκώμενες εξελίξεις, και τις βασικές στρατηγικές ανάπτυξης δικτύων πρόσβασης.

Θα αποδειχθεί ιδανικό για τεχνικούς, επαγγελματίες του χώρου των τηλεπικοινωνιών, φοιτητές, αλλά και όσους ασχολούνται με το τηλεπικοινωνιακό αντικείμενο και επιθυμούν να ενημερωθούν για τις τεχνολογίες αιχμής.

ΜΕΡΟΣ Α: Ενσύρματη Πρόσβαση
ΜΕΡΟΣ Β: Ασύρματη Πρόσβαση
ΜΕΡΟΣ Γ: Μελλοντικές Εξελίξεις

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε τρία μέρη: Το πρώτο μέρος αναφέρεται σε ενσύρματα δίκτυα νέας γενιάς τεχνολογίας FTTx. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται σε ασύρματα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς σταθερής και κινητής πρόσβασης, ενώ το τρίτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται σε τρία θέματα τεχνολογίας αιχμής: το WDM-PON, την αντιμετώπιση παρεμβολών σε δίκτυα VDSL2, και την τεχνολογία LTE, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη μελλοντική εξέλιξη των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς.
Τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς αποτελούν τη μελλοντική εξέλιξη των αστικών δικτύων (ενσύρματων και ασύρματων) και αναμένεται να βασιστούν σε τεχνολογίες FITL (Fibre In The Loop) και RITL (Radio In The Loop) με στόχο τη δημιουργία της μελλοντικής δικτυακής υποδομής, η οποία θα παρέχει ταχύτητες πρόσβασης από 100 Mb/s έως 1Gb/s για σταθερή σύνδεση και από 10 Mb/s έως 100 Mb/s για κινητή σύνδεση.

Το Μέρος Α αναφέρεται σε ενσύρματα δίκτυα νέας γενιάς τεχνολογίας FTTx. Σε αυτό περιγράφονται η υφιστάμενη μορφή του «παραδοσιακού» ενσύρματου δικτύου πρόσβασης και οι περιορισμοί που θέτει στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών, οι τεχνολογίες δικτύωσης (FTTx) και πρόσβασης (xDSL, Ethernet και PON), καθώς και οι διαθέσιμες επιλογές καλωδιακών υποδομών (οπτικές ίνες, καλώδια και μικροκαλώδια, πολυσωλήνια και μικροσωληνίσκοι) που χρησιμοποιούνται για σημειοσημειακές (P2P) και σημειοπολυσημειακές (P2MP) υλοποιήσεις. Αυτό το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την περιγραφή των προτεινόμενων στρατηγικών ανάπτυξης δικτύων πρόσβασης NGA α&p
;ό εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Το Μέρος Β αναφέρεται σε ασύρματα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς σταθερής και κινητής πρόσβασης. Σε αυτό εξετάζονται τα βασικά πρότυπα κυψελωτών δικτύων, των τεχνολογιών 2G/2,5G (GSM/ GPRS/EDGE) και 3G/3,5G (UMTS/HSPA), η τεχνολογία πρόσβασης TETRA, τα Συνδρομητικά Αγροτικά Ραδιοδίκτυα (ΣΑΡ), η τεχνολογία των φεμτοκυψελών, η τεχνολογία WiFi, και η οικογένεια των προτύπων WiMAX σταθερής (IEEE 802.16d) και κινητής (IEEE 802.16e) ασύρματης πρόσβασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τεχνολογία WiMAX και στα βασικά λειτουργικά της χαρακτηριστικά, επειδή η εξέλιξη της, από κοινού με τις τεχνολογίες HSPA+ και LTE, αναμένεται να οδηγήσει στα δίκτυα σταθερής και κινητής ασύρματης πρόσβασης τέταρτης γενιάς (4G).

Το Μέρος Γ του βιβλίου αναφέρεται σε τρία θέματα τεχνολογίας αιχμής: το WDM-PON, την αντιμετώπιση παρεμβολών σε δίκτυα VDSL2, και την τεχνολογία LTE, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη μελλοντική εξέλιξη των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς.
Στο σύνολό του, το βιβλίο απευθύνεται σε τεχνικούς, επαγγελματίες του χώρου των τηλεπικοινωνιών, φοιτητές, αλλά και όσους ασχολούνται με το τηλεπικοινωνιακό αντικείμενο και επιθυμούν να ενημερωθούν για την υφιστάμενη κατάσταση, τις κυρίαρχες τεχνολογίες, τις προσδοκώμεν&e
silon;ς εξελίξεις, και τις βασικές στρατηγικές ανάπτυξης δικτύων πρόσβασης.

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Χρήστος Βασιλόπουλος
Διαμαντής Κωτούλας
Δημήτριος Ξενικός
Πέτρος Βούδδας
Γιώργος Χελιώτης
Γιώργος Αγαπίου
Τηλέμαχος Δούκογλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Χρήστος Βασιλόπουλος

Οι συγγραφείς του βιβλίου είναι όλοι Τηλεπικοινωνιακοί Μηχανικοί, στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογιών του ΟΤΕ, υπηρεσιακά αρμόδιοι για τα αντικείμενα που πραγματεύονται, και συνδυάζουν αξιόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και πολυετή υπηρεσιακή εμπειρία.
Ειδικότερα:
Ο Χρήστος Βασιλόπουλος είναι Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός με Διδακτορικό από το Imperial College of Science and Technology στην τεχνολογία οπτικών επικοινωνιών. Είναι Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Δικτύων Πρόσβασης της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Δικτύων του ΟΤΕ.
Ο Διαμαντής Κωτούλας είναι Μηχανικός Η/Υ.

Συγγραφέας

Γιώργος Αγαπίου
Γιώργος Αγαπίου
Λίγα λόγια
Βιβλία
Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς
Γιώργος Χελιώτης
Γιώργος Χελιώτης
Λίγα λόγια
Βιβλία
Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς
Δημήτριος Ξενικός
Δημήτριος Ξενικός
Λίγα λόγια
Βιβλία
Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς
Διαμαντής Κωτούλας
Διαμαντής Κωτούλας
Λίγα λόγια
Βιβλία
Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς
Πέτρος Βούδδας
Πέτρος Βούδδας
Λίγα λόγια
Βιβλία
Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς
Τηλέμαχος Δούκογλου
Τηλέμαχος Δούκογλου
Λίγα λόγια
Βιβλία
Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς
Χρήστος Βασιλόπουλος
Χρήστος Βασιλόπουλος
Λίγα λόγια
Ο Χρήστος Βασιλόπουλος είναι Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός με Διδακτορικό από το Imperial College of Science and Technology στην τεχνολογία οπτικών επικοινωνιών. Είναι Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Δικτύων Πρόσβασης της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Δικτύων του ΟΤΕ.
Βιβλία
Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς
Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Τύπος-Συνεντεύξεις
To top

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.