Σας ενημερώνουμε πως οι πωλήσεις

 

λιανικής και χονδρικής των εκδόσεών μας,

 

καθώς και η διανομή των

 

πανεπιστημιακών συγγραμμάτων,

 

γίνονται από το νέο μας βιβλιοπωλείο

 

Μάρνη 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα

 

Τηλ: 210 3300104 - 210 3829629

 

Το XeLaTeX για αρχάριους

Καλωσορίσατε στη σελίδα συνοδευτικού υλικού του βιβλίου

Το XeLaTeX για αρχάριουςΜπορείτε να κατεβάσετε το συνοδευτικό υλικό του βιβλίου πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.
Πατήστε σε αυτόν και επιλέξτε "Αποθήκευση" ή "Αποθήκευση αρχείου"

 

 Συνοδευτικό υλικό - 289 Κb
 

Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε ως κωδικό πρόσβασης την πρώτη λέξη της επικεφαλίδας της ενότητας 5.2.1, στη σελίδα 106.