Σας ενημερώνουμε πως οι πωλήσεις

 

λιανικής και χονδρικής των εκδόσεών μας,

 

καθώς και η διανομή των

 

πανεπιστημιακών συγγραμμάτων,

 

γίνονται από το νέο μας βιβλιοπωλείο

 

Μάρνη 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα

 

Τηλ: 210 3300104 - 210 3829629

 

Βασικές αρχές αγορών συμβολαίων και δικαιωμάτων

Καλωσορίσατε στη σελίδα συνοδευτικού υλικού του βιβλίου

 

Βασικές αρχές αγορών συμβολαίων και δικαιωμάτων
 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία κώδικα του βιβλίου πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.
Πατήστε σε αυτόν και επιλέξτε "Αποθήκευση" ή "Αποθήκευση αρχείου"

 

 Συνοδευτικό υλικό - 1,26 Μb

 

Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε ως κωδικό πρόσβασης τη δεύτερη λέξη της τελευταίας παραγράφου στη σελ. 403 του βιβλίου.