Φορτώνει...

Προβολή μεγαλύτερης εικόνας

Εισαγωγή στην επιστήμη του ιστού

ΚΩΔΙΚΟΣ: 73218


Τιμή: 22,50

Νικόλαος Τσέλιος
280
ISBN : 978-960-461-029-7
Δείτε τον πίνακα περιεχομένων και ενδεικτικές σελίδες του βιβλίου

 

Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα πανίσχυρο τεχνολογικό, κοινωνικό και μαθησιακό εργαλείο, του οποίου τις δυνατότητες και τους περιορισμούς καλούνται να κατανοήσουν οι φοιτητές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε τμήματα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, προκειμένου να το αξιοποιήσουν στο έπακρο. Γι αυτόν ακριβώς το σκοπό, στο παρόν σύγγραμμα επιχειρείται μια εισαγωγική αλλά σφαιρική παρουσίαση, που δεν περιορίζεται στη μονοσήμαντη παράθεση των τεχνολογικών δομικών συστατικών της υπόστασης του Ιστού. Εκτός από τη μελέτη των βασικών τεχνολογικών αρχών και των εισαγωγικών δεξιοτήτων χρήσης του Διαδικτύου, το βιβλίο εξηγεί πώς η διάδοση του Ιστού διαμεσολαβεί σε ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Εκδόσεις Κλειδάριθμος