Συνοδευτικό υλικό 51142

Καλωσορίσατε στη συνοδευτική σελίδα του βιβλίου

"Χρήση και Εφαρμογές του Excel στην Οικονομία και τη Διοίκηση"

Καλύπτει τις εκδόσεις του Excel 2007 και 2010
Μπορείτε να κατεβάσετε το δωρεάν συνοδευτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.
Πατήστε σε αυτόν και επιλέξτε "Αποθήκευση" ή "Αποθήκευση αρχείου"

 

 Συνοδευτικό υλικό - 1,23 Mb

 

Οδηγίες για χρήστες: Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε ως όνομα χρήστη τον κωδικό ISBN του βιβλίου (χωρίς παύλες) και ως κωδικό πρόσβασης την τελευταία λέξη στη λεζάντα της εικόνας της σελίδας 420 του βιβλίου.